Jens Sandahl Sørensen

portræt: 

Medlem af bestyrelsen for Syddanske Medier A/S
Bestyrelsesmedlem Tønder Erhvervsråd
Formand Højer Designefterskole
Formand Tønderhus Fond
Næstformand Aluminium Danmark