Dagsorden til generalforsamlingen

 Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i 2016
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2016 til godkendelse
4. Indkomne forslag
A. Arne Lauritzen foreslår
- Vedtægternes § 22 tilføjes:
”Forslag til vedtægtsændringer skal altid til skriftlig afstemning på generalforsamlingen.
Såfremt der er 2 eller flere forslag, skal hvert forslag til separat afstemning.”
B. Bestyrelsen foreslår:
- I vedtægternes § 2 udgår ”via datterselskaber”
- I vedtægternes § 8 foreslås ”april” ændret til ”maj”
- I vedtægternes § 10 foreslås ”3 hverdage” ændret til ”7 hverdage”
- Vedtægternes § 23 udgår
Forslagene vedrørende § 2 og § 23 begrundes med, at Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS
        ikke længere har datterselskaber.
Forslaget vedrørende § 8 begrundes med, at regnskabet for Jysk Fynske Medier ikke altid 
kan påregnes færdigt så tidligt, at regnskabet for Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS 
kan færdiggøres rettidigt i april.
Forslaget vedrørende § 10 tager hensyn til postvæsenets forsendelsestid.
5. Valg af medlemmer til selskabets repræsentantskab
Følgende er på valg:
Esbjerg Kommune: Bjarne Pedersen (modtager genvalg)
Varde Kommune: Bjarne Skovfoged Jensen (modtager genvalg)
Vejen Kommune: Poul Finnemann Viuff (modtager genvalg)
6. Valg af revisor
     På valg: Deloitte
7. Eventuelt
 
Esbjerg den 5. april 2017
Arne Paabøl Andersen, bestyrelsesformand. Peter Ringtved, adm. direktør
Årsrapport 2016 er fremlagt på selskabets kontor, Norgesgade 1, Esbjerg, fra den 18. april 2017,
hvor årsrapporten også kan ses på selskabets hjemmeside www.dsvp.dk
Efter generalforsamlingen og inden foredraget er der et let traktement.